Harmonogram výzev OP VVV 2016

27.01.2016

MŠMT uveřejnilo draft Harmonogramu výzev pro rok 2016. Harmonogram je k dispozici zde: https://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/harmonogram_vyzev/Harmonogram_vyzev_2016_draft.pdf. V nejbližší době by měla být uveřejněna i finální verze harmonogramu.


draft Harmonogramu výzev OP VVV na rok 2016
Číslo výzvy Název výzvy Plánované vyhlášení Avíza o parametrech výzvy Plánované datum vyhlášení výzvy Podporované aktivity
P.3 Předaplikační výzkum červen 2016 červenec 2016 Realizace výzkumných projektů v před-aplikační fázi
P.4 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce červen 2016 červenec 2016 Příprava a realizace projektů dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s podniky a mezioborových partnerství (typu evropských kompetenčních center a kolokačních center)
Mezinárodní mobility prosinec 2016 leden 2017

Podpora mezinárodní mobility výzkumných pracovníků:

1) Pobyty (odborné pracovní stáže) výzkumných pracovníků v zahraničních VO a podnicích (v rámci i mimo EU)

2) Výměna výzkumných pracovníků české a zahraniční (EU) výzkumné instituce

3) Pobyty zahraničních výzkumných pracovníků ve VO v ČR, reintegrace + podpora budování kvalitních týmu (nejen podpora českých kvalitních v. pracovníků, ale i zahraničních - zaměřeno na výkonnostní kritéria)

Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj září 2016 říjen 2016 Rozvoj kapacit a znalostí v oblasti strategického řízení VO a podpora strategického a efektivního řízení VO vč. systémů hodnocení a zabezpečování kvality: zavedení systémů pro popularizaci VaV ve výzkumných organizacích, komunikační školení vědců + popularizační aktivity
Mezisektorové mobility prosinec 2016 leden 2017

Posilování mezisektorové mobility výzkumných pracovníků v ČR:

1. část: Mezisektorová mobility na VŠ:
1) Hostování expertů z podniku na VŠ
2) "Profesorské židle"
3) Podpora kariérního růstu začínajícího výzkumného pracovníka aplikační a výzkumnou sférou

2. část: Podpora spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou:
4) Podnikový specialista ve VO řešící výzkumný projekt
5) Výměna zkušeností a tvorba platformy pro další spolupráci mezi výzkumnou a aplikační sférou (podpora výzkumného prostředí)

Zdroj: MŠMT (https://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/harmonogram_vyzev/Harmonogram_vyzev_2016_draft.pdf, aktuální k 26.1.2016)

Pozn. po zveřejnění finálního Harmonogramu výzev bude v sekci Aktuality na stránkách Projetkového oddělení PřF uveřejněna aktualizovaná tabulka