Podávání žádostí v Programech přeshraniční spolupráce Cíl EÚS ČR – Bavorsko a INTERREG V-A Rakousko

17.01.2017

Od 18. ledna 2017 je žadatelům umožněno předkládat prostřednictvím elektronického monitorovacího systému projektové žádosti Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020. Nejzazší termín pro podání žádostí, které bude schvalovat monitorovací výbor ve dnech 29. a 30. května 2017, je stanoven na 8. února 2017.

Další lhůta pro podání žádosti bude pravděpodobně končit 23. srpna 2017. Tyto žádosti projedná monitorovací výbor 7. a 8. prosince 2017.

Finanční alokace pro jednotlivé prioritní osy jsou již poměrně vyčerpány. V Prioritní ose 1 Výzkum, technologický rozvoj a inovace zbývá rozdělit 3,6 mil. EUR, pro Prioritní osu 2 Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů zbývá 27,2 mil. EUR a v rámci Prioritní osy 3 Investice do dovedností a vzdělávání bude ještě rozděleno 5,7 mil EUR.

Bližší informace lze nalézt na stránkách dotačního programu: https://www.by-cz.eu/cz/aktuality/

 

V rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020  byl termín pro podání projektových žádostí  stanoven na 21. 4. 2017. Podané žádosti projedná monitorovacího výbor, který proběhne ve dnech 12. - 13. 9. 2017.

Aktuální výše alokací pro jednotlivé priority není zveřejněna

Další informace najedete na stánkách: https://www.at-cz.eu/cz/pro-zadatele