Příležitosti v programu Horizon 2020

16.03.2016

Hledáte-li vhodný dotační titul pro svůj plánovaný projektový záměr, nahlédněte do pracovních programů na roky 2016-2017 (program Horizon 2020). V pracovních programech jsou obsaženy informace o výzvách plánovaných do konce roku 2017.


Informace k pracovním programům naleznete na stránce: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2016-17 (složka Work Programmes 2016-2017). Zpravidla se podporují projekty se zahraničními partnery, důraz je kladen na mezioborovost projektů a aspekt mezisektorovosti.

Zajímavé by mohly být např. následující pracovní programy:

3. Marie Sklodowska-Curie Actions (především mobilita doktorandů a vědeckých pracovníků)
8. Health, demographic change and well being (témata jako péče o zdraví, prevence, metody a data - velké objemy dat ad.)
9. Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy (témata jako potenciál oceánů, renesance venkova - př. péče o krajinu ad.)
12. Climate action, environment, resource efficiency and raw materials (voda, přírodní suroviny, pozorování země, kulturní dědictví pro udržitelný rozvoj ad.)
15. Spreading Excellence and Widening Participation (napříč tématy)

Pro konzultace projektových záměrů jsou k dispozici:
pracovníci Technologického centra AV (https://www.h2020.cz/cs/seznamy/narodni-kontakty)
pracovnice Regionální kontaktní organizace jižní Čechy (https://www.rko-era.cz/cs/rko-jizni-cechy---era/kontakt)

Do obsahu všech pracovních programů je též možné nahlédnout v tištěné podobě na projektovém oddělení PřF.