Seminář k programům přeshraniční spolupráce

01.02.2016

Seminář k programům přeshraniční spolupráce se uskuteční dne 19. 2. 2016 od 9:00 hod v Sálu Zastupitelstva Krajského úřadu Jihočeského kraje (U Zimního stadionu 2). Více informací a kontakty pro přihlášení naleznete v pozvánce:


https://www.by-cz.eu/fileadmin/user_upload/interreg/dokumente_CZ/Pozvanka_seminar_pro_zadatele_19_2_2016_JcK.pdf