Soutěž o Neuron Impulzy

25.01.2016

Od 1. 2. 2016 do 31. 3. 2016 je možné vkládat žádosti v soutěži vědců do 40 let. Podpora je zaměřena na oblast základního výzkumu v oborech biologie, fyzika, chemie, matematika, medicína a společenské vědy. Soutěží se až o 1 000 000,- Kč pro úspěšný projekt.


Kandidáti doloží svoji publikační činnost v mezinárodních respektovaných odborných časopisech.
Při výběru vítězných projektů je hodnocena kvalita projektu, ale i forma prezentace a schopnost žadatele srozumitelně zasadit význam zkoumané problematiky do obecnějšího kontextu.

Více informací naleznete na: https://impuls.nfneuron.cz/