Aktuality

V rámci programu nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE se k 23.9.2015 očekává vyhlášení první výzvy. Tato výzva by měla být zaměřena na témata: Dopravní infrastruktura a dopravní prostředky, Ochrana životního prostředí a obnovitelné zdroje energie.

Workshop pro žadatele o granty Evropské výzkumné rady

03.09.2015

Ve dnech 15.-16. 10. 2015 pořádají Technologické centrum AV ČR a Univerzita Karlova workshop pro žadatele o granty Evropské výzkumné rady (ERC) na téma Jak napsat konkurenceschopný návrh projektu. Workshop je určen pouze žadatelům o ERC Starting/Consolidator granty v roce 2016, kteří již mají konkrétní projektový záměr, který chtějí podat v aktuální výzvě.

Více

Přeshraniční spolupráce (Rakousko, Bavorsko)

01.09.2015

I v programovém období 2014-2020 bude možné předkládat projekty v rámci přeshraniční spolupráce s Rakouskem a Bavorskem. Oba programy přeshraniční spolupráce byly schváleny a čeká se na vyhlášení výzev i první informační semináře. Níže naleznete odkazy na zdroje informací k přeshraniční spolupráci.

Více

Cena ministryně MŠMT

12.08.2015

Do 30.9.2015 je možné předkládat návrhy na udělení Ceny ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2015.

Více

Informace o OP VVV

07.08.2015

Na internetových stránkách MŠMT jsou k dispozici aktuální informace o Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (https://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv).

Více

Výzva ERC Starting Grants

06.08.2015

Na portálu Evropské komise byla otevřena výzva pro podávání žádostí u projektů Evropské výzkumné rady, a to ERC Starting Grants. Informace o výzvě naleznete zde:

Více

Pozvánka na informační den Technologického centra AV k projektům ERC

03.08.2015

Technologické centrum AV na 23.9.2015 připravuje Národní informační den o grantech Evropské výzkumné rady (ERC). Na informační den bude navazovat workshop pro žadatele o ERC granty v aktuálních výzvách 2016, zaměřený na psaní projektové žádosti, který bude probíhat ve dnech 15. a 16.10.2015 v Praze.

Více

Prezentace k Individual Fellowship

28.05.2015

Technologické centrum AV ČR uveřejnilo na svých stránkách prezentace ze semináře k Individual Fellowship s názvem HOW TO WRITE A COMPETITIVE PROPOSAL FOR INDIVIDUAL FELLOWSHIPS. Prezentace jsou dostupné ke stažení.

Více

Projekty česko-bavorské spolupráce

18.05.2015

Ministerstvo školství uveřejnilo „Společnou výzvu k podávání návrhů společných česko-bavorských výzkumných projektů s dobou řešení 2016-2017“.

Více

Pozvánka na akci k Individual Fellowship

29.04.2015

Technologické centrum AV pořádá dne 26.5.2015 akci a workshop pro žadatele s názvem „How to write a competetive proposal for Individual Fellowship“. Akce a workshop jsou určené těm, kteří připravují návrh do programu Horizon 2020 – Akce Marie Sklodowska-Curie, Individual Fellowship. Pozvánku a informace k registraci naleznete na:

Více

Mobility Francie 2016/2017

22.04.2015

MŠMT vyhlásilo výzvu k podání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů na období 2016-2017 (podporovány projekty ze všech vědních oblastí

Více

Mobility Německo 2016-2017

07.04.2015

Akademie věd ČR uveřejnila výzvu k podání návrhů bilaterálních mobilitních projektů na období 2016-2017 (podporovány projekty ze všech vědních oblastí), kde je partnerskou zemí Německo.

Více

Mobility Rakousko 2016 - 2017

01.04.2015

Cílem aktivity MOBILITY je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

Více

Výzva v programu AKTION Česká republika - Rakousko

25.03.2015

AKTION Česká republika - Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru. Podporovány jsou projekty spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru.

Více