Kontakty


Projektový manažer, vedoucí projektového oddělení Mgr. Tomáš Mozga tmozga@prf.jcu.cz +420 387 775 562
Projektová a finanční manažerka (mateřská dovolená) Ing. Renata Krinesová rkrinesova@prf.jcu.cz +420 387 775 576
Projektová manažerka, dotační monitoring  Mgr. Radka Bunešová rbunesova@prf.jcu.cz +420 387 775 562
Projektová manažerka (DPP) Mgr. Lenka Březinová lbrezinova@prf.jcu.cz
Proděkan pro rozvoj a zahraničí doc. RNDr. Petr Jelínek, Ph.D. pjelinek@prf.jcu.cz +420 387 776 261