Ing. Renata Krinesová


Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta
Branišovská 1760
370 05 České Budějovice
Telefon: 725 107 322
E-mail: rkrinesova@prf.jcu.cz

Kompetence

Věcné a finanční řízení projektů (podávání zpráv o realizaci projektů včetně všech příloh, realizace veřejných zakázek, zajištění publicity těchto projektů, dohled nad rozpočtem projektů). Informace o projektových příležitostech, administrativní a finanční poradenství při přípravě žádosti.

Administrace projektů:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

  • Mechanismy a dynamika makromolekulárních komplexů: Od jednotlivých molekul po buňky, reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000441
  • Výzkum klíčových ekosystémových interakcí půdy a vody na výzkumné infrastruktuře SoWa, reg.č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001782
  • Změny ve struktuře a funkci součástí terestrických polárních ekosystémů (ECOPOLARIS), reg.č.: 02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001708

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

  • Vývoj nových produktů - Chemicky odolná membránová vývěva, Vícestupňový čerpací systém a Dynamické vlnovce, reg.č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010251
  • Výzkum a vývoj nových produktů – Suchá pístová vývěva a chemicky odolná suchá pístová vývěva