Mgr. Radka Bunešová


Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta
Branišovská 1760
370 05 České Budějovice
Telefon: 
E-mail: 

Kompetence

Věcné a finanční řízení projektů (podávání zpráv o realizaci projektů včetně všech příloh, realizace veřejných zakázek, zajištění publicity těchto projektů, dohled nad rozpočtem projektů). Informace o projektových příležitostech, administrativní a finanční poradenství při přípravě žádosti

Administrace projektů:
Program přeshraniční spolupráce ČR – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020
- BarkBeeDet: Včasná indentifikace stromů napadených lýkožroutem smrkovým s využitím technologie dronů
- Chytré sítě ve venkovských oblastech a MSP
- Muzeum Uploaded – Digitální techologie pro přeshraniční interaktivní spolupráci muzeí
- Květena Šumavy (JU Lead partner)
- Magisterské studium umělé inteligence a Data Science (JU Lead partner)

Horizont 2020, Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowships
-  „Socs3 gene in oocyte maturation and fertilisation – a novel link between inflammantion and infertility – OOCSOCS“ 

Komunitární program Life
-Life for Mires,

Erasmus +
International Applied Soil and Plant Ecology Kowledge,

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání:
- Rozvoj JU – Mezinárodní mobility – MSCA – IF (Marie Skłodowska-Curie Actions, Individual Fellowships)
-Rozvoj JU – Mezinárodní mobility, operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Velké infrastruktury pro výzkum, experimentální vývoj a inovace

- ELIXIR CZ - Česká národní infrastruktura pro biologická data