Naše služby

Kompetence projektového oddělení: informace o výzvách (dotační monitoring), konzultace záměrů, vedení při zpracování projektové žádosti (především do strukturálních fondů), administrace podpořených projektů.


Projektové oddělení poskytuje konzultace a asistenční služby zájemcům o podávání grantů a vyhledávání dotačních možností a administraci projektů.

Mezi hlavní činnosti tohoto oddělení patří:

 Informace o projektových příležitostech a zpracování dotačního monitoringu především do následujících oblastí:

 • Strukturální fondy EU- OPVVV, OPPIK
 • Horizont 2020
 • Fondy EHP a Norska 2014-2021
 • Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020 (Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020)

 Služby pro žadatele projektů:

 • zprostředkování informací od poskytovatelů dotace,
 • výklad pravidel poskytovatelů dotace
 • zajištění formálních záležitostí nezbytných pro podpis projektových žádostí
 • administrativní a finanční poradenství při přípravě žádosti

 Podpora při realizaci projektů:

 • finanční řízení projektů, dohled nad čerpáním rozpočtu a publicitou projektů, sledování indikátorů, konzultace s poskytovatelem dotace, zpracování změn projektů
 • příprava monitorovacích, průběžných a závěrečných zpráv projektu
 • nastavení výběrových řízení a nákupů v projektu