Aktuality

Aktualizovaný harmonogram výzev OP VVV pro rok 2016

28.07.2016

MŠMT uveřejnilo 3. verzi harmonogramu výzev v rámci OP VVV pro rok 2016. Podrobný harmonogram je k náhledu zde: https://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv?lang=1&ref=m&source=email. Upozorňujeme na posun vyhlášení většiny sledovaných výzev až na rok 2017. Zároveň v harmonogramu chybí původně plánovaná výzva 02_16_029 Mezisektorové mobility.

Více

Program LIFE

10.06.2016

Program LIFE je komunitární program pro životní prostředí a oblast klimatu 2014-2020. Skládá se ze dvou podprogramů: Podprogram pro životní prostředí (75% z rozpočtu LIFE), Podprogram pro oblast klimatu (25% z rozpočtu LIFE). Každý podprogram se člení na tři prioritní oblasti.

Více

Program INTER-EXCELLENCE

10.06.2016

Program INTER-EXCELLENCE je orientován na podporu iniciace a dalšího rozvoje mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a integraci České republiky do evropských i světových výzkumných struktur. Program nahrazuje dosavadní programy mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji: INGO II, EUPRO II, COST CZ, EUREKA CZ, KONTAKT II, GESHER/MOST. Program se člení na šest podprogramů.

Více

Akce Marie Sklodowska–Curie, Granty Evropské rady pro výzkum

05.04.2016

Dne 4. 4. 2016 se v Klubu Akademické knihovny uskutečnil seminář zaměřený na plánované výzvy v programu Horizon 2020. Jednalo se o Akce Marie Sklodowska-Curie (MSCA) a granty Evropské rady pro výzkum (ERC). Důležité termíny vztahující se k plánovaným výzvám naleznete v následujícím textu.

Více

Příležitosti v programu Horizon 2020

16.03.2016

Hledáte-li vhodný dotační titul pro svůj plánovaný projektový záměr, nahlédněte do pracovních programů na roky 2016-2017 (program Horizon 2020). V pracovních programech jsou obsaženy informace o výzvách plánovaných do konce roku 2017.

Více

Seminář k programům přeshraniční spolupráce

01.02.2016

Seminář k programům přeshraniční spolupráce se uskuteční dne 19. 2. 2016 od 9:00 hod v Sálu Zastupitelstva Krajského úřadu Jihočeského kraje (U Zimního stadionu 2). Více informací a kontakty pro přihlášení naleznete v pozvánce:

Více

Harmonogram výzev OP VVV 2016

27.01.2016

MŠMT uveřejnilo draft Harmonogramu výzev pro rok 2016. Harmonogram je k dispozici zde: https://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/harmonogram_vyzev/Harmonogram_vyzev_2016_draft.pdf. V nejbližší době by měla být uveřejněna i finální verze harmonogramu.

Více

Soutěž o Neuron Impulzy

25.01.2016

Od 1. 2. 2016 do 31. 3. 2016 je možné vkládat žádosti v soutěži vědců do 40 let. Podpora je zaměřena na oblast základního výzkumu v oborech biologie, fyzika, chemie, matematika, medicína a společenské vědy. Soutěží se až o 1 000 000,- Kč pro úspěšný projekt.

Více

Spuštěn elektronický systém v programu přeshraniční spolupráce (CZ/BY)

18.01.2016

V rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 je možné elektronické podávání žádostí. Lhůta pro podání žádosti (datum elektronického doručení) pro projednání žádosti na 3. zasedání Monitorovacího výboru je 5. březen 2016 v 00:00 (půlnoc mezi pátkem a sobotou).

Více

Mezinárodní visegrádský fond 2016

08.01.2016

I v letošním roce je možné podávat návrhy grantů do Mezinárodního visegrádského fondu. Jde o projekty, kterých se účastní subjekty ze zemí Visegrádské čtyřky. Granty jsou vyhlašovány, resp. jejich uzavírka je každoročně několikrát - podporovány jsou i granty vědy, výzkumu a vzdělávání.

Více

Výzva ERC Consolidator Grants

22.10.2015

K 15. 10. 2015 byla uveřejněna výzva ERC Consolidator Grants, a to v programu Horizont 2020 v rámci priority Vynikající věda, oblasti Evropská výzkumná rada – ERC. Uzávěrka příjmu žádostí o grant je 2. 2. 2016.

Více

Výzva ITN v programu Horizon 2020

21.10.2015

Byla vyhlášena výzva MARIE SKLODOWSKA-CURIE INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN) zaměřená na společný trénink začínajících vědců a na společné doktorské studijní programy. Výzva je zaměřena na inovativní školicí sítě – doktorské studijní programy, které jsou navržené mezinárodními konsorcii, tvořenými institucemi z veřejného i soukromého sektoru.

Více

Příležitosti pro ženy ve vědě

29.09.2015

Organizace EMBO vyhlašuje soutěž pro vědkyně, jejichž výzkum znamenal zásadní přínos v oblasti věd o životě. Vítězství je spojeno s finanční odměnou. Aktuálně je také otevřena soutěž o roční studijní stipendia International Fellowships (AAUW) do USA pro magisterské studentky, doktorandky i postdočky s uzávěrkou 1.12.2015. Výše stipendia závisí na dosaženém vzdělání. Bližší informace viz:

Více

<< předchozí 1 2 3 následující >>