Březinová Lenka


Brezinova Lenka

Projektová manažerka
lbrezinova@prf.jcu.cz

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice
Budova A, kancelář A404

Administrace projektů

  • MECHANISMY: Mechanismy a dynamika makromolekulárních komplexů: Od jednotlivých molekul po buňky
    Tůma Roman, Katedra chemie, 01/01/2017 – 31/10/2022
    MŠMT OPVVV, 02-15-003, CZ.02.1.01/0.0/0.0./15_003/0000441