Krinesová Renata


Krinesova Renata

Projektová manažerka
rkrinesova@prf.jcu.cz, +420 38 777 5576, +420 725 107 322

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice
Budova A, kancelář A404

Na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pracuji od roku 2012 na pozici Projektový a finanční manažer. Vystudovala jsem Ekonomickou fakultu na Západočeské univerzitě v Plzni a Provozně ekonomickou fakultu na České zemědělské univerzitě v Praze. Během studií jsem absolvovala zahraniční studijní stáž Erasmus v dánské Kodani. V minulosti jsem pracovala jako Projektový manažer a Koordinátor projektů na Krajském úřadě Jihočeského kraje, kde jsem měla na starosti vedení a kontrolu projektů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a koordinaci všech Operačních programů pro žadatele v Jihočeském kraji. Ve volném čase ráda cestuji.

Konzultace

Administrace projektů

 • ECOPOLARIS: Změny ve struktuře a funkci součástí terestrických polárních ekosystémů
  Elster Josef, Centrum polární ekologie, 01/04/2017 – 31/03/2021
  MŠMT OPVVV, 02-16-013,
 • MECHANISMY: Mechanismy a dynamika makromolekulárních komplexů: Od jednotlivých molekul po buňky
  Tůma Roman, Katedra chemie, 01/01/2017 – 31/10/2022
  MŠMT OPVVV, 02-15-003, CZ.02.1.01/0.0/0.0./15_003/0000441
 • Pístová vývěva: Výzkum a vývoj nových produktů – Suchá pístová vývěva a chemicky odolná suchá pístová vývěva
  Straňák Vítězslav, Katedra fyziky, 01/02/2020 – 31/12/2022
  MPO OPPIK CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015637

Vzdělání

2009-2011 Podnikání a administrativa (zaměření Účetnictví), Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, CZ            
2007-2008 Zahraniční stáž Erasmus, Business Academy Copenhagen North Lyngby, Dánsko 
2005-2009 Management obchodních činností (zaměření Marketing obchodu a služeb), Ekonomická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni, CZ
2001-2005 Obchodní akademie, Klatovy

Profesní zkušenosti

2012-dosud Projektová a finanční manažerka, Přírodovědecká fakulta JU v Českých Budějovicích
2011-2012 Projektová manažerka Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, koordinátorka projektů, Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice, CZ