Realizované projekty

#AT-CZ   #BY-CZ   #H2020   #LIFE   #MSCA   #MŠMT   #OPVVV  
Květena Šumavy

Štech Milan, Katedra botaniky
01/01/2019 – 31/12/2021
Přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020

#BY-CZ

Přečíst celé