NABIAM: Rakousko-česká inovační a výzkumná síť pro nanotechnologie, biosenzory a aditivní výrobu

01.04.2020

Geyer Jakub, Katedra informatiky
01/04/2020 – 31/03/2021
Interreg V-A Rakousko – Česká republika


NABIAM (ATCZ241)
Název CZ: Rakousko-česká inovační a výzkumná síť pro nanotechnologie, biosenzory a aditivní výrobu
Název DE: Österreichisch-Tschechisches Innovations und Forschungsnetzwerk für Nanotechnologien, Biosensoren und Additive Fertigung
Koordinátor: PROFACTOR GmbH
Partneři: Business Upper Austria - OÖ Wirtschaftsagentur GmbH, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Řešitel: Geyer Jakub, Katedra informatiky
Realizace: 01/04/2020 – 31/03/2021
Rozpočet: 215 736,86 EUR (projekt) / 70 152,00 EUR (PřF)
Poskytovatel: Úřad zemské vlády Dolního Rakouska
Program: Interreg V-A Rakousko – Česká republika

www.nabiam.eu

Abstrakt

Nanotechnologie a biosenzory spolu s technologiemi aditivní výroby mohou v oblasti lékařské techniky přinést zcela nová, pacientovi přizpůsobená řešení. Velký význam těchto témat v oblastech Horního Rakouska a Jižních Čech se silně projevuje zejména v oblastech strukturální a polymerní elektroniky a lékařských technologií. Stálá spolupráce mezi klíčovými aktéry v oblasti hospodářství, výzkumu a inovací a jejich propojenými partnery při využívání technologického potenciálu však stále neexistuje, tímto není potenciál technologie zcela vyčerpán. NABIAM používá inovativní koncepty, jako je designové myšlení (Design Thinking), matchmakingové akce spojené s vytvořením inovační sítě v oblasti nanotechnologií, biosenzorů a aditivních výrobních technologií. Na základě konceptu inovačních hubů se NABIAM zaměří na ulehčení přístupu společnostem, jakož i univerzitám, výzkumným ústavům, klastrům, k nejnovějším výsledkům výzkumu, odborným znalostem a technologiím v oblastech biosenzorů, nanotechnologií a aditivních výrobních technologií.

Cíle

  • Navázání dlouhodobých kontaktů a vztahů s příslušnými subjekty v oblasti výzkumu a vývoje a podnikání ve dvou regionech projektu v oblasti materiálů a lékařských technologií a zaměření se na témata biosenzorů, nanotechnologií a aditivní výroby za účelem zvýšení konkurenceschopnosti a inovačního potenciálu. Tato funkční síť kontaktů, kombinovaná s mapováním kompetencí pro výše uvedené obory, by měla v budoucnu pomoci rychle vytvořit konsorcia projektů pro konkrétní témata a přiměřeně je financovat pomocí vhodných programů financování na regionální, celostátní a celoevropské úrovni.
  • Zřízení česko-rakouské pracovní a kooperační základny pro posílení a optimalizaci využití výzkumné infrastruktury v partnerských regionech
  • Zlepšení podmínek pro lepší využití stávajícího potenciálu VaVaI
  • Stimulování přeshraniční vazby prostřednictvím průzkumných a pilotních aktivit pro nové společné projekty

Výstupy

  • Budování rakousko-české inovační sítě
  • Mapování kompetencí organizací a společností v oblasti VaV pro lepší využití stávajících potenciálů VaV infrastruktury
  • Tři společně rozpracované projektové nápady k zajištění udržitelnosti sítě a posílení vazeb