OOCSOCS: Gen Socs3 ve zrání a oplodnění oocytů – nová souvislost mezi zánětem a neplodností

01.06.2017

Gahurová Lenka, Katedra molekulární biologie a genetiky
01/06/2017 – 31/07/2021
EC, H2020-MSCA-IF-2015, ID 708255


 

OOCSOCS (ID 708255)
Název CZ: Gen Socs3 ve zrání a oplodnění oocytů – nová souvislost mezi zánětem a neplodností
Název EN: Socs3 gene in oocyte maturation and fertilisation – a novel link between inflammation and infertility
Řešitel: Gahurová Lenka (roz. Veselovská)
Mentor: Bruce Alexander W., Katedra molekulární biologie a genetiky
Realizace: 01/06/2017 – 31/07/2021
Rozpočet: 142 720,80 EUR (SCI)
Poskytovatel: Evropská komise
Program: H2020-MSCA-IF-2015
www

Abstrakt

Zvyšující se věk matek, převládající trend ve vyspělých zemích, negativně ovlivňuje kvalitu oocytů a následně plodnost žen - 5 % všech párů má problémy s plodností způsobenými problémy u žen. K vývoji nových přístupů k prevenci nebo léčbě neplodnosti je zapotřebí úplnějšího porozumění oogenezi. Hostitelská laboratoř nedávno identifikovala gen Socs3, který je dosud spojen pouze s rolemi v imunitním systému, jako nového silného kandidáta regulujícího oogenezi. Projekt využívá genetický přístup k ablaci genu Socs3 ze ženské zárodečné linie a zabývá se rolí genu Socs3 během zrání a oplodnění myších oocytů, např. ve správné chromozomální segregaci, následované další podrobnou funkční charakterizací. Výsledky by mohly vést k identifikaci nových terapeutických cílů pro léčbu ženské neplodnosti. Dr. Gahurová, která získala Ph.D. z jedné ze špičkových vědeckých institucí, se připojuje k dobře zavedené hostitelské skupině zaměřené na raný vývoj savců v rámci Katedry molekulární biologie Jihočeské univerzity. Synergie vyplývající z tohoto multidisciplinárního návrhu budou přínosem jak pro hostitele, tak pro žadatele. Dr. Gahurová zejména přináší vysoce relevantní zkušenosti s myšími oocyty a bioinformatické dovednosti pro genomové analýzy, které v současné době chybí v hostitelské laboratoři a hostitelské instituci, stejně jako její síť britských spolupracovníků. Dostane školení, které doplňuje její současné znalosti a dovednosti, je nové a vysoce moderní ve vztahu k použitým experimentálním přístupům. V důsledku toho stipendium podstatně podpoří kariérní ambice Dr. Gahurové stát se nezávislou vedoucí skupiny v oblasti vývojové biologie v jejím rodném středoevropském regionu a usnadní nedostatečně zastoupenou výměnu informací mezi zeměmi západní a východní Evropy.

Cíle

  • Hodnocení kvality oocytů s deficitem Socs3.
  • Charakterizace fenotypů zrání oocytů s deficitem Socs3.
  • Posouzení role genu Socs3 při oplodnění a prevenci polyspermie.
  • Identifikace proteinů oocytů interagujících s Socs3, funkční charakterizace pozorovaných fenotypů.

Výstupy

  • Publikace v předních mezinárodních recenzovaných časopisech (např. Genes & Development, Developmental Cell) - ideální situace by měla vyústit ve dvě publikace.
  • Semináře – interní seminář KMB-JČU (jednou v průběhu realizace projektu), semináře na českých a zahraničních institucích, kde se navazují spolupráce, využívající tradici vzájemných pozvánek na semináře.
  • Konference – ústní a posterové prezentace na národních (např. Czech Oocyte & Embryo Club) a mezinárodních (např. Society of Developmental Biology, EMBO) konferencích, nejméně jednou ročně.
  • Neformální setkání – s dalšími vývojovými biology v rámci KMB-JČU a BC-AV, se zavedenými a potenciálními spolupracovníky.
  • Web laboratoře – prezentace publikovaných nálezů. Šíření výsledků v širší vědecké komunitě usnadní rozvoj sítě kontaktů a nové spolupráce Dr. Gahurové.