Metodické pokyny ÚZV k realizaci mobilit_27.4.2020