Podmínky příjezdu cizinců na JU vzhledem k covid-19

27.01.2021

Na webové stránky JU pod odkazem https://www.jcu.cz/study-at-usb/degree-students/instructions-for-arrival-during-covid-19-pandemic jsou vložené pokyny pro zahraniční studenty Instructions for arrival to the Czech Republic and University of South Bohemia in České Budějovice during Covid-19 pandemic. V textu jsou interaktivní odkazy na uváděná pravidla a nařízení, takže se čtenáři zobrazuje aktualizované znění.