Webináře Erasmus+ Výzva 2021

15.04.2021

Aktuální informace k novému programu Erasmus+ (2021–2027) a k nové výzvě pro rok 2021


https://www.dzs.cz/aktualni-informace-k-novemu-programu-erasmus-2021-2027-k-nove-vyzve-pro-rok-2021