Referentka pro zahraniční vztahy


Mgr. Barbora Okosy

Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Děkanát, budova C, č. dv. 00 013
Branišovská 1760
370 05 České Budějovice
Telefon: +420 387 776 212, +420 734 690 272
E-mail:  bokosy@prf.jcu.cz

Kompetence

  • koordinace programu Erasmus+ na fakultě (přijíždějící a vyjíždějící studenti - studium, stáž a zaměstnanci - výuka, školení)
  • agenda výměnných mezinárodních pobytů mimo Erasmus+
  • evidence výjezdů a příjezdů studentů a příjezdů akademických/neakademických pracovníků
  • administrativa bilaterálních dohod
  • asistence pro zahraniční návštěvy a pro nové zahraniční pracovníky fakulty
  • spolupráce s ESN USB Budweis (mezinárodní studentský klub)
  • aktualizace webových stránek fakulty v agendě Zahraniční vztahy