Menu

Ústav fyziky

Garantuje fyzikálně zaměřené bakalářské obory Fyzika a Fyzika pro vzdělávání, magisterské obory Fyzikální měření a modelování a Učitelství fyziky pro SŠ a obor Biofyzika ve všech stupních včetně doktorského. Z technických oborů nabízí obory Měřicí a výpočetní technika (v prezenční i kombinované formě) a obor Mechatronika (ve spolupráci s FS ČVUT a fy. Bosch).