Menu

Katedra medicínské biologie

Katedra medicínské biologie garantuje studijní programy bakalářského oboru Biomedicínská laboratorní technika a magisterského oboru Klinická biologie. Koordinuje bakalářské studijní programy a diplomové práce studentů zaměřených na většinu obecně biologických specializací.