Děkanka


prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.

Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Děkanát,
Branišovská 1760
370 05 České Budějovice
Telefon: +420 387 776 201 (sekretářka)
E-mail: dekan@prf.jcu.cz