Proděkan pro investice


Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie, č. dv. 01 013
Branišovská 1760
370 05 České Budějovice
Telefon: +420 387 776 224
E-mail: vacha@jcu.cz

Oblasti spadající do působnosti proděkana pro investice

Proděkan pro investiční rozvoj je zodpovědný na koncepci a strategii rozvoje fakulty v oblastech rozvoje a obnovy přístrojového vybavení, facility managementu a údržby nemovitostí. Koordinuje práci technického úseku fakulty.

Ve spolupráci s ostatními proděkany je v souladu se strategickým záměrem JU zodpovědný za přípravu strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty a za každoroční plán realizace strategického záměru. Dále je zodpovědný za přípravu výroční zprávy o činnosti fakulty.