Proděkan pro vědu a výzkum


doc. RNDr. Milan Předota, Ph.D.

Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky, č. dv. 02 013
Branišovská 1760
370 05 České Budějovice
Telefon: +420 387 776 258
E-mail:  predota@prf.jcu.czOblasti spadající do působnosti proděkana pro vědu a výzkum

Úkolem proděkana pro vědu a výzkum je vytvářet na PřF JU příznivé podmínky pro vědeckou a výzkumnou činnost pracovníků i studentů, která je vysoce nadstandardní a řadí fakultu na přední příčky v rámci JU i přírodovědných fakult ČR.

Ve spolupráci s referentkou proděkan pro vědu a výzkum:
koordinuje podávání grantových žádostí (projekty vyžadující zapojení projektových manažerů řeší projektové oddělení) a vede evidenci projektů; zajišťuje chod Vědecké rady PřF JU (habilitační řízení a jmenovací řízení profesorem, schvalování zkoušejících a školitelů, akreditačních záměrů a žádostí); řídí Studentskou grantovou agenturu (SGA) podporující studenty bakalářského a magisterského studia; zpracovává publikační výstupy pro hodnocení pracovišť a zaměstnanců, šíří informace a sbírá nominace na ocenění.