Proděkanka pro doktorské studium


doc. RNDr. Marie Šmilauerová, Ph.D.

Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Katedra botaniky
Na Zlaté stoce 1A
370 05 České Budějovice
Telefon:  (+420) 389 032 386
E-mail: majka@prf.jcu.cz

Oblasti spadající do působnosti proděkanky doktorské studium

V působnosti proděkana pro doktorské studium je veškerá agenda týkající se doktorského studia včetně přijímacího řízení, organizace studia a stipendií. Proděkan zároveň poskytuje konzultace ve studijních záležitostech.