Proděkanka pro učitelské obory


doc. RNDr. Ing. Jana Kalová, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky, K3, 2. patro, č. dv. 207
Branišovská 1760
370 05 České Budějovice
Telefon: (+420) 389 032 326
E-mail: jkalova@prf.jcu.cz

Oblasti spadající do působnosti proděkanky pro učitelské oboryProděkanka pro učitelské obory zodpovídá za agendu učitelských studijních programů na PřF JU. Řídí a koordinuje činnost Rady pro učitelské obory v Bc. stupni studia. Pro studenty učitelství na PřF zajišťuje koordinaci předmětů vyučovaných mezifakultně na PF nebo FF.  Zařizuje asistentské, průběžné a souvislé praxe. Řídí přípravu akreditací a studium v systému DVPP (Další vzdělávání pedagogických pracovníků). Rozvíjí spolupráci s fakultními školami. Podílí se na propagaci studia učitelství. Řídí Centrum pro přírodovědné vzdělávání.