Studijní proděkan


RNDr. Tomáš Hauer, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, PřF
Katedra botaniky
Na Zlaté stoce 1
370 05 České Budějovice
Telefon: (+420) 389 032 276
E-mail: tomas.hauer@prf.jcu.cz

Oblasti spadající do působnosti proděkana pro studium

V působnosti studijního proděkana je veškerá agenda týkající se bakalářského a magisterského studia včetně přijímacího řízení, organizace studia a stipendií. Agenda je zajišťována studijním oddělením, které je proděkanem řízeno. Proděkan zároveň poskytuje konzultace ve studijních záležitostech.