Tajemnice fakulty


Ing. Veronika Macková

Děkanát,
Branišovská 1760
370 05 České Budějovice
Telefon: (+420) 389 036 202
E-mail: vmackova@prf.jcu.cz

 

Oblasti spadající do působnosti tajemnice fakulty

 

Tajemnice fakulty řídí hospodaření fakulty a vnitřní správu fakulty, děkanát fakulty a v rámci své působnosti metodicky řídí pracoviště fakulty.