Přihlášky do DVPP - rozšíření učitelské kvalifikace přijímáme do konce září (pro ZS) a do konce ledna (pro LS).