RNDr. Ing. Jana Kalová, Ph.D.


Odborný asistent, Ústav matematiky
Proděkanka pro učitelské obory
Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita
Branišovská 31, 370 05 České Budějovice
Telefon: +420 38777 2326
E-mail: jkalova(at)prf.jcu.cz
Kancelář: místnost číslo 207, kolej K3, druhé patro