Rozšíření učitelské kvalifikace na jiný stupeň školy – ze ZŠ na SŠ - matematika, fyzika, informatika, chemie

Rozšíření učitelské kvalifikace na jiný stupeň školy - ze ZŠ na SŠ - matematika, fyzika, informatika, chemie - DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků).


Studium k rozšíření odborné kvalifikace na jiný stupeň školy připraví absolventy učitelství pro 2. stupeň ZŠ na výuku na SŠ.

Přihlášky:  

fyzika                                            informatika                              matematika
Online přihlášení                          Online přihlášení                    Online přihlášení

Forma studia: kombinovaná

Rozsah: 200 hodin  (max. 4 semestry)

Účastníci kurzu budou evidování v informačním systému fakulty (STAG) obdobně jako ostatní studenti fakulty. Studium bude kontrolováno formou zápočtů a zkoušek v jednotlivých kurzech, k ukončení programu bude účastník prezentovat a obhajovat závěrečnou práci.

Cena kurzu za 1 semestr: matematika 4 860 Kč, fyzika 4 860 Kč, informatika 6 235 Kč

Odborní garanti programů: Doc. RNDr. Ing. Jana Kalová, Ph.D. (matematika) , Mgr. Václav Šlouf, Ph.D. (fyzika), Mgr. Jiří Pech, Ph.D. (informatika), Mgr. Michal Kutý, Ph.D. (chemie)

informace: jkalova(at)prf.jcu.cz