Rozšíření učitelské kvalifikace na jiný stupeň školy – ze ZŠ na SŠ - matematika, fyzika, informatika, chemie

Rozšíření učitelské kvalifikace na jiný stupeň školy - ze ZŠ na SŠ - matematika, fyzika, informatika, chemie - DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků). Chystáme učitelství biologie (od ZS 2021/2022)


Studium k rozšíření odborné kvalifikace na jiný stupeň školy připraví absolventy učitelství pro 2. stupeň ZŠ na výuku na SŠ.

Přihlášky:  

fyzika                              informatika                              matematika                              chemie                    
Online přihlášení            Online přihlášení                     Online přihlášení                     Online přihlášení

Forma studia: kombinovaná

Rozsah: 200 hodin  (max. 4 semestry)

Účastníci kurzu budou evidování v informačním systému fakulty (STAG) obdobně jako ostatní studenti fakulty. Studium bude kontrolováno formou zápočtů a zkoušek v jednotlivých kurzech, k ukončení programu bude účastník prezentovat a obhajovat závěrečnou práci.

Cena kurzu za 1 semestr: matematika 4 860 Kč, fyzika 4 860 Kč, informatika 6 235 Kč, chemie 4 860 Kč

Odborní garanti programů: Doc. RNDr. Ing. Jana Kalová, Ph.D. (matematika) , Mgr. Václav Šlouf, Ph.D. (fyzika), Mgr. Jiří Pech, Ph.D. (informatika), Mgr. Michal Kutý, Ph.D. (chemie)

Seznamy předmětů pro jednotlivé kurzy najdete zde

informace: ucitelstvi(at)prf.jcu.cz