Rozšíření učitelské kvalifikace o další předmět - matematika, fyzika, informatika, chemie pro SŠ

Rozšíření učitelské kvalifikace o další předmět - matematika, fyzika, informatika, chemie - DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků). Chystáme: učitelství biologie (od ZS 2021/2022)


Studium k rozšíření odborné kvalifikace o další předmět připraví absolventy učitelských oborů pro SŠ pro výuku dalšího aprobačního předmětu.

Přihlášky:  

fyzika                                      informatika                           matematika                              chemie
Online přihlášení                    Online přihlášení                  Online přihlášení                     Online přihlášení

Forma studia: kombinovaná

Rozsah: 250 hodin  (max. 5 semestrů)

Účastníci kurzu budou evidování v informačním systému fakulty (STAG) obdobně jako ostatní studenti fakulty. Studium bude kontrolováno formou zápočtů a zkoušek v jednotlivých kurzech, k ukončení programu bude účastník prezentovat a obhajovat závěrečnou práci.

Cena kurzu za 1 semestr: matematika 4 840 Kč, fyzika 4 840 Kč, informatika 5 480 Kč, chemie 4 840 Kč

Odborní garanti programů: Doc. RNDr. Ing. Jana Kalová, Ph.D. (matematika), Mgr. Václav Šlouf, Ph.D. (fyzika), Mgr. Jiří Pech, Ph.D. (informatika), Mgr. Michal Kutý, Ph.D. (chemie)

Seznamy předmětů pro jednotlivé obory naleznete zde

informace: ucitelstvi@prf.jcu.cz