Učitelství geografie pro SŠ


Připravujeme bakalářský i magisterský obor Učitelství geografie pro SŠ. Otevření oboru plánujeme od ZS 2021 (přihlášku bude možné podat dodatečně).