Menu

Nabídky kvalifikačních prací


Biologie 

Nabídka Bc./Mgr. práce - Regulace metabolismu a imunity v průběhu bakteriální infekce 

Algologie

Nabídka algologické laboratoře

Botanika

Nabídka témat z evoluce a biosystematiky rostlin 

Nabídka Katedry biologie ekosystémů

Biologie ekosystémů

Ekologie obnovy

Nabídka bakalářských, magisterských, doktorandských a postdocprací pracovní skupiny ekologie obnovy (více informací naleznete na webu pracovní skupiny)

Mykologie

Nabídka bakalářských a diplomových prací z mykologie


Ekologie/Ornitologie - Laboratoř tri-trofických potravních sítí

Nabízím různá témata bakalářských a magisterských prací - týkající se potravních vazeb mezi ptactvem a hmyzem, jejich ekologie, predačního tlaku či různé teoretické práce týkající se ptactva Oceánie nebo Papui.

Ornitologie 

Parazitologie

Nabídka bakalářských, magisterských a doktorandských prací - Katedra parazitologie

Témata studentských diplomových prací - Laboratoř rybí protistologie, Parazitologický ústav, BC AVČR

Nabídka laboratoře experimentální ekologie 

Interakce mezi parazity, viry, imunitním systémem a střevním mikrobiomem myšic

Zoologie

Laboratoř aplikované fyziologie hmyzu

Multiple mating a paternita u hlodavců, Studium multiple mating a paternity u sysla obecného v ČR

Where the Andes meet the Amazon: Studium diverzity a evoluce ryb západní Amazonie

Nabídka Entomologického ústavu

Mechanismy dlouhověkosti

Studium vlivu vnějších stresových faktorů na zdravotní stav včelstev

Chemie a biochemie

Dr. Ján Štěrba:

  • Glykomický a glykoproteomický profil tkání klíšťat a jiných krevsajících členovců  
  • Lokalizace sialovaných a fukosylovaných glykanů v biologických vzorcích s využitím bioortogonální chemie       
  • Analýza N-glykosylačních míst u proteinů krevsajících členovců (bioinformatika)
  • Optimization of sample preparation for MS analysis    
  • Glykolytická aktivita v semenných tekutinách ryb

Prof. Libor Grubhoffer:

  • Detekce isoforem antivirových proteinů v lidských neurálních buňkách infikovaných TBEV.

Fyzika

Nabídka bak. a mag. prací Ústavu fyziky a biofyziky - obory Fyzika, Fyzika pro vzdělávání, Fyzikální  měření a modelování, Biofyzika, Měřicí a výpočetní technika, Mechatronika

Doktorské studium - Biofyzika 

Informatika

Nabídka Ústavu aplikované informatiky

Matematika

Nabídka ústavu matematiky a biomatematiky