Kalendář akademického roku

Akademické kalendáře, tj. Opatření děkana o organizaci akademického roku


Obecný kalendář
Specifický kalendář pro přeshraniční obory
2020/2021
2019/2020 (dodatek) 2019/2020 (anglicky)
2018/2019