Kalendář akademického roku 2019/2020


Opatření děkana o organizaci akademického roku 2019/2020(Akademický kalendář 2019/2020)

s opravami zanesenými 3. 2. 2020 (zvýrazněny kurzívou)

Zimní semestr

Povinný zápis (elektronický) předmětů do zimního semestru 3. 6. 2019 (od 8:00) – 17. 6. 2019 (do 12:00)

Zápis studentů 1. semestru

  • Biologie, BMLT, PŽP, Biologie pro vzdělávání
  • nebiologické obory včetně Biol. chemistry, Bioinformatics a všech kombinací pro vzdělávání (kromě Biologie pro vzdělávání)

28. 8.  2019

29. 8. 2019

Kontrola studia za akad. rok 2018/2019 a potvrzující zápis do ZS 2019/2020 studentů 2. a vyšších ročníků bak., všech studentů mag. studia a všech studentů doktorského studia 16. 9. 2019 – 27. 9. 2019
(dle závazného rozpisu dostupného na webu fakulty v Organizačních informacích)
Imatrikulace nových studentů 18. 10. 2019
(odpoledne)
Odevzdání výroční zprávy (studenti doktorského studia) do 31. 10 2019
Výuka v zimním semestru 30. 9. 2019 – 20. 12. 2019
a
6. 1. 2020 – 10. 1. 2020
Termíny zápočtů a zkoušek zkoušející zveřejní  nejpozději  21. 12. 2019
Zápočtový týden 6. 1. 2020 – 10. 1. 2020
Zkouškové období zimního semestru 13. 1. 2020 – 5. 3. 2020
Kontrola studia za zimní semestr (ZS 2019/2020) – týká se 1. semestru bak., mag. a dokt. studia 9. – 13. 3. 2020
(dle závazného rozpisu dostupného na webu fakulty v Organizačních informacích)
Kontrola splnění požadavků 1. roku doktorského studia (týká se studentů v doktorském stupni, kteří nastoupili v únoru a březnu 2019)  9. – 13. 3. 2020
Odevzdání bakalářských a diplomových prací a přihlášek ke státní závěrečné zkoušce nejpozději do 11. 12. 2019
Kontrola studia před bakalářskou nebo magisterskou státní zkouškou nejpozději 3 pracovní dny před konáním zkoušky
Bakalářské obhajoby 20. 1. – 24. 1. 2020
Magisterské obhajoby a státní zkoušky 20. 1. – 24. 1. 2020
Bakalářské státní zkoušky 29. 1. – 31. 1. 2020
Přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia 3. 2. 2020
Přijímací zkoušky do doktorského studia leden 2020
Promoce absolventů všech stupňů studia
(podrobné informace o organizaci promoce budou po skončení všech státních zkoušek vyvěšeny na webových stránkách fakulty)
6. 3. 2020

Letní semestr

Povinný zápis (elektronický) předmětů do zimního semestru
(vedoucí kateder nahlásí neběžící kurzy do středy následujícího týdne do 12 hodin, neběžící kurzy budou vyvěšeny do pátku, tj. týden po konci zápisu)
13. 1. 2020 (od 8:00) – 27. 1. 2020 (do 12:00)
Potvrzující zápis do studentů bakalářského a magisterského studia do letního semestru
(zápis v dřívějším termínu po dohodě na stud. odd. možný v týdnu před řádnými zápisy)
10. 2. 2020 – 14. 2. 2020
(dle závazného rozpisu dostupného na webu fakulty v Organizačních informacích)
Potvrzující zápis do studentů doktorského studia do letního semestru 10. 2. 2020 – 14. 2. 2020
Zápis pro studenty nově přijaté do mag. studia v únoru 2020 10. 2. 2020 – 14. 2. 2020
Výuka v letním semestru 17. 2. 2020 – 22. 5. 2020
Termíny zápočtů a zkoušek zkoušející zveřejní nejpozději 2. 5. 2020
Zápočtový týden 18. 5. 2020 – 22. 5. 2020
Zkouškové období letního semestru 25. 5. 2020 – 4. 9. 2020
Odevzdání bakalářských a diplomových prací a přihlášek ke státní závěrečné zkoušce nejpozději do 15. 4. 2020
Kontrola studia před bakalářskou nebo magisterskou státní zkouškou nejpozději 3 pracovní dny před konáním zkoušky
Bakalářské obhajoby 25. 5. – 29. 5. 2020
Magisterské obhajoby a státní zkoušky 25. 5. – 29. 5. 2020
Bakalářské státní zkoušky 1. 6. – 3. 6. 2020
Přijímací zkoušky do bakalářského studia 8. 6. 2020
(náhradní termín 15. 6. 2020)
Přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia 4. 6. 2020
Přijímací zkoušky do doktorského studia červen2020
Promoce absolventů všech stupňů studia

16. 10. 2020

Další důležité termíny:
Tradiční výstup na Kleť – 17. 11. 2019
Den otevřených dveří – 17. 1. 2020

V Českých Budějovicích 29. dubna 2019

 

 prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.
děkanka PřF JU