Kalendář akademického roku 2020/2021


Opatření děkana o organizaci akademického roku 2020/2021 (Akademický kalendář 2020/2021)[1]

Zimní semestr

 

Povinný zápis (elektronický) předmětů do zimního semestru

1. 6. (od 8:00) – 12. 6. 2020 (do 12:00)

Zápis studentů 1. semestru přijatých v řádném termínu přijímacího řízení

  • Biologie, BMLT, PŽP, Biologie pro vzdělávání
  • nebiologické obory (s výjimkou oboru aplikovaná informatika) včetně Biol. Chemistry a všech kombinací pro vzdělávání (kromě Biologie pro vzdělávání)

 

3. 9. 2020

4. 9. 2020

Zápis studentů 1. semestru přijatých v doplňkovém termínu přijímacího řízení – všechny obory

18. 9. 2020

Potvrzující zápis do ZS 2020/2021 studentů 2. a vyšších ročníků bak., všech studentů mag. studia a všech studentů doktorského studia

10. 9. - 24. 9. 2020

Kontrola studia za akad. rok 2019/2020

12. 10. – 23. 10. 2020

(dle závazného rozpisu, rozpis na webu v Organizačních informacích)

Zápis studentů Biol. Chemistry – 1. ročník (studenti z Lince)

v první polovině září 2020 (bude upřesněno po dohodě s JKU)

Imatrikulace nových studentů

16. 10. 2020 odpoledne

Odevzdání výroční zprávy (studenti doktorského studia)

do 30. 10. 2020

Výuka v zimním semestru

 

 

 

Termíny zápočtů a zkoušek zkoušející zveřejní  nejpozději

29. 9. 2020 – 19. 12. 2020

 a

4. 1. 2021 – 9. 1. 2021

 

19. 12. 2020

Zápočtový týden

4. 1. 2021 – 8. 1. 2021

Zkouškové období pro zimní semestr končí

5. 3. 2021 

Kontrola studia za zimní semestr (ZS 2020/2021) – týká se 1. semestru bak. a mag. studia

8. – 12. 3. 2021
(dle závazného rozpisu, rozpis na webu v Organizačních informacích)

Kontrola splnění požadavků 1. roku doktorského  studia (týká se studentů v doktorském stupni, kteří nastoupili v únoru a březnu 2020)

8. – 12. 3. 2021

Odevzdání bakalářských a diplomových prací a přihlášek ke státní závěrečné zkoušce

nejpozději do 9. 12. 2020

Kontrola studia před bakalářskou  nebo magisterskou státní  zkouškou

nejpozději 3 pracovní dny před konáním zkoušky

Bakalářské obhajoby

18. 1. – 22. 1. 2021

Magisterské obhajoby a státní zkoušky

18. 1. – 22. 1. 2021

Bakalářské státní zkoušky

27. - 29. 1. 2021

Přijímací zkoušky do magisterského studia

1. 2. 2021

Promoce absolventů všech stupňů studia
(podrobné informace o organizaci promoce budou po skončení všech státních zkoušek vyvěšeny na webových stránkách fakulty)

pravděpodobně 5. 3. 2021

 

Letní semestr

Povinný zápis (elektronický) předmětů do letního semestru
(vedoucí kateder nahlásí neběžící kurzy do středy následujícího týdne do 12 hodin, neběžící kurzy budou vyvěšeny do pátku, tj. týden po konci zápisu)

11. 1. (od 8:00) – 22. 1. 2021  (do 12:00)                     

Potvrzující zápis studentů bak., mag. studia do letního semestru
(zápis v dřívějším termínu po dohodě na stud. odd. možný v týdnu před řádnými zápisy)

8. 2. – 12. 2. 2021

Zápis studentů dokt. studia do letního semestru

8. 2. – 12. 2. 2021

Zápis pro studenty nově přijaté do mag. studia v únoru 2021

8. 2. – 12. 2. 2021
průběžně

Výuka v letním semestru

 

Termíny zápočtů a zkoušek zkoušející zveřejní  nejpozději

15. 2. – 22. 5. 2021

 

1. 5. 2021

Zápočtový týden

15. 5. – 21. 5. 2021

Zkouškové období pro letní semestr končí[2]

4. 9. 2021

Odevzdání bakalářských a diplomových prací a přihlášek ke státní závěrečné zkoušce

nejpozději do 14. 4. 2021

Kontrola studia před bakalářskou a magisterskou st. zkouškou

nejpozději 3 pracovní dny před konáním zkoušky

Bakalářské obhajoby

24. 5. – 28. 5. 2021

Magisterské obhajoby a státní zkoušky

24. 5. – 28. 5. 2021

Bakalářské státní zkoušky

2. - 4. 6. 2021

Přijímací zkoušky do bakalářského studia – hlavní termín

8. 6. 2021
(náhradní termín 15. 6. 2021)

Přijímací zkoušky do bakalářského studia – doplňkový termín

11. 9. 2020

Přijímací zkoušky do magisterského studia

7. 6. 2021

Přijímací zkoušky do doktorského studia

červen 2021

Promoce absolventů všech stupňů studia
(podrobné informace o organizaci promoce budou po skončení všech státních zkoušek vyvěšeny na webových stránkách fakulty)

pravděpodobně 2. 7. 2021 

 

Další důležité termíny:

Tradiční výstup na Kleť -  17. 11. 2020

Den otevřených dveří – 22. 1. 2021

 

V Českých Budějovicích ………………….

 

Prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.

 

[1] Netýká se cross-border studijních programů, tyto programy mají svůj kalendář.

[2] Dle Opatření rektora R 417 O organizaci akademického roku 2020/2021 je stanoven jako mezní termín pro kontrolu studia za akademický rok 2020/2021 sobota 4. 9. 2021 (kvůli studentům distančního studia).

Dodatek č.1 PDF