Dodatek č. 1 (2019/2020)


Dodatek č. 1 k Opatření děkana
o organizaci akademického roku 2019/2020 pro všechny studijní programy a obory
(Akademický kalendář 2019/2020)

S ohledem na výluku výuky způsobenou opatřeními v souvislosti epidemií viru SARS-CoV-2 a návaznosti na Opatření rektora č. 423 vyhlašuji aktualizaci Opatření děkana o organizaci akademického roku (2019/2020), a to pro všechny studijní programy.

Termíny akademického kalendáře pro letní semestr se mění takto:

Odevzdání bakalářských a diplomových prací a přihlášky ke státním závěrečným zkouškám v bakalářských a navazujících magisterských programech 22. 5. 2020
Obhajoby diplomových prací a magisterské státní závěrečné zkoušky mimo přeshraničních oborů 13. – 17.7. 2020
Obhajoby bakalářských prací mimo přeshraničních oborů 13. – 17.7. 2020
Bakalářské státní závěrečné zkoušky mimo přeshraničních oborů 20. – 24.7.2020
Obhajoby kvalifikačních prací a státní závěrečné zkoušky přeshraničních oborů 13. – 31. 7. 20201
Zkoušející zveřejní termíny zkoušek nejpozději 3. 8. 2020
Zápočtový týden 24. –  28. 8. 2020
Zkouškové období končí 30. 9. 2020
Přihlášky do bakalářského studia v hlavním termínu 15. 5. 2020
Přihlášky do navazujícího magisterského studia 22. 5. 2020
Přijímací zkoušky do bakalářského studia v hlavním termínu 14. 7. 2020
Přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia 4. 8. 2020
Přihlášky do doktorského studia 22. 6. 2020
Přijímací zkoušky do doktorského studia 13. – 31. 7. 2020
Promoce září nebo říjen 2020


1 Přesná data určí garanti oborů po dohodě s partnerskou univerzitou


Další změny:

  • Přednášky budou realizovány průběžně s maximálním využitím možností výuky na dálku.
  • Praktická cvičení, která nelze nahradit dálkovou výukou budou realizována blokově v období červen – srpen dle závazného rozpisu zveřejněného fakultou v průběhu května. Změny termínu konání blokové výuky v odůvodněných případech povoluje studijní proděkan.
  • Zápočty a zkoušky mohou být realizovány průběžně, studenti musí být o termínu jejich konání informováni nejméně tři týdny předem, nejpozději však do 3. 8. 2020.

Ostatní termíny včetně elektronického zápisu do zimního semestru akademického roku 2020/2021 či povinnosti kontroly studia nejpozději tři pracovní dny před konáním státní závěrečné zkoušky zůstávají v platnosti.

 

Prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.

PDF