Plagiátorství


V současnosti je problematika plagiátorství velmi ožehavým tématem a i na naší fakultě se jí věnujeme.
Problematika je dobře popsána na stránkách projektu podpořeného ministerstvem školství:https://plagiatorstvi.vse.cz/vystupy-projektu/

Dále se k tématu plagiátorství vyjadřuje disciplinární řád PřF JU na stránce: https://www.prf.jcu.cz/dokumenty/vnitrni-predpisy/verejne.html

V případě jakýchkoliv dotazů na toto téma neváhejte oslovit některého z členů Disciplinární komise PřF JU:

Zaměstnanci

RNDr. Tomáš Hauer, Ph.D. (předseda) gibon@prf.jcu.cz
doc. RNDr. Šárka Klementová, CSc. sklement@prf.jcu.cz
Mgr. Michaela Syrová syrovm00@prf.jcu.cz

Studenti

Mgr. Aleš Lisner lisnea00@prf.jcu.cz
Mgr. Anna Müllerová mullea00@prf.jcu.cz
Mgr. Ivana Šímová krejci05@prf.jcu.cz