Asistentská praxe

V bakalářském studiu absolvuje student asistentskou praxi.


V bakalářském stupni studia učitelství musí student absolvovat v maior i minor programu asistentskou praxi. Tento typ praxe je garantován a zajišťován proděkankou pro učitelské obory, která po splnění podmínek absolvování asistentské praxe uděluje zápočet.

Náplň asistentské praxe si může částečně zajistit student po konzultaci s garantkou sám podle vlastního zájmu. 

Informace: jkalova(at)prf.jcu.cz