Souvislá pedagogická praxe

Během magisterského studia musí student absolvovat souvislou praxi na střední škole z každé své aprobace.


Během magisterského studia musí student absolvovat souvislou praxi na střední škole z každé své aprobace.
Souvislá praxe pro každou aprobaci má rozsah 24 + 12 hodin (24 hodin výuka, 12 hodin náslechy). Měli byste absolvovat praxi z obou předmětů ve stejném období na jedné škole.
Střední školu, kde budete praxi absolvovat, si můžete vybrat sami. Pokud se vám výběr nepovede, ozvěte se, školu vybereme spolu.

    

Následující informace jsou určeny studentům,  kteří mají souvislou praxi zapsanou na PřF (nikoliv na PF):

Před začátkem praxe požádejte učitele, který se o vás na praxi bude starat, aby vyplnil podklady k proplacení vedení vaší praxe Formulář DPP (3 podepsané výtisky, ne kopie). Po skončení praxe musí učitel odevzdat pracovní výkaz Formulář - pracovní výkaz.

Formulář DPP doručte (3 výtisky s originál podpisy)  před začátkem praxe poštou nebo osobně na děkanát paní M. Francové.

Formulář - pracovní výkaz může váš učitel zaslat na emailovou adresu jkalova(at)prf.jcu.cz nebo ho můžete doručit vy osobně proděkance pro učitelské obory. 

Po skončení praxe pak učitele požádejte, aby vám napsal vaše hodnocení Formulář pro hodnocení praxe. Hodnocení můžete vy nebo váš učitel naskenovat a poslat emailem na adresu jkalova(at)prf.jcu.cz nebo donést osobně.

Zápočet za souvislou pedagogickou praxi uděluje proděkanka pro učitelské obory pro předložení hodnocení praxe. 

Hodnocení si schovejte, nejspíš ho budete potřebovat do portfolia na SZZ z pedagogiky na PF.

Některé školy mohou vyžadovat pojištění studenta. Pokud škola pojištění bude vyžadovat, může jej student sjednat např. takto: měsíc předcházející nástupu na praxi (do 25.) student zaplatí na pokladně PřF částku 240,-Kč, pak donese potvrzení o zaplacení paní Haně Kabelové (budova C, děkanát), která pojištění sjedná. Pojištění platí jeden rok.

Pokud máte dotazy, přání, prosby, napište mi email na jkalova(at)prf.jcu.cz.