Souvislá pedagogická praxe

Během magisterského studia musí student absolvovat souvislou praxi na střední škole z každé své aprobace.


Během magisterského studia musí student absolvovat souvislou praxi na střední škole z každé své aprobace.
Souvislá praxe pro každou aprobaci má rozsah 24 + 12 hodin (24 hodin výuka, 12 hodin náslechy). Měli byste absolvovat praxi z obou předmětů ve stejném období na jedné škole.
Střední školu, kde budete praxi absolvovat, si můžete vybrat sami. Pokud se vám výběr nepovede, ozvěte se, školu vybereme spolu.

Před začátkem praxe požádejte učitele, který se o vás na praxi bude starat, aby vyplnil podklady k proplacení vedení vaší praxe Formulář - DPP.  Po skončení praxe musí učitel odevzdat pracovní výkaz Formulář - pracovní výkaz.

Oba formuláře (DPP před začátkem praxe a pracovní výkaz po skončení praxe) může váš učitel zaslat na personální oddělení PřF JU paní M. Francové na emailovou adresu mfrancova00(at)prf.jcu.cz.

Po skončení praxe pak učitele požádejte, aby vám napsal vaše hodnocení Formulář pro hodnocení praxe.

Zápočet za souvislou pedagogickou praxi uděluje proděkanka pro učitelské obory pro předložení hodnocení praxe. Hodnocení můžete naskenovat a poslat emailem na adresu jkalova(at)prf.jcu.cz.

Hodnocení si schovejte, nejspíš ho budete potřebovat do portfolia na SZZ z pedagogiky na PF.

Pokud máte dotazy, přání, prosby, napište mi email na jkalova(at)prf.jcu.cz.