Údaje pro hrazení poplatků

Obsahuje odkazy na důležité bankovní spojení a další údaje pro bezhotovostní úhrady poplatků.


Bankovní spojení

Poplatky za přijímací řízení:

číslo účtu: 104725778/0300
specifický symbol:
  1. rodné číslo bez lomítka (uchazeči o doktorské studium)
  2. u bakalářského a navazujícího magisterského přijímacího řízení číslo elektronické přihlášky vygenerované systémem elektronické registrace přihlášek
variabilní symbol: uchazeči o doktorské studium:       6020106

Poplatky za nenárokové administrativní úkony – dle Opatření děkana D69:

v potrálu IS STAG, v záložce MOJE ÚDAJE naleznete do dvou pracovních dnů od podání žádosti informace k uhrazení poplatku, poté obratem uhraďte a žádost bude postoupena ke zpracování.