Údaje pro hrazení poplatků

Obsahuje odkazy na důležité bankovní spojení a další údaje pro bezhotovostní úhrady poplatků.


Bankovní spojení

číslo účtu: 104725778/0300
specifický symbol:
 1. rodné číslo bez lomítka
 2. u bakalářského a navazujícího magisterského přijímacího řízení číslo elektronické přihlášky vygenerované systémem elektronické registrace přihlášek
variabilní symbol: dle druhu poplatku – viz tabulka níže

poplatek za nenárokové administrativní úkony – dle Opatření děkana D69

 • 80 Kč - změna zápisu (tři týdny od začátku semestru)
 • 150 Kč - žádost o změnu zápisu (od čtvrtého týdne semestru)
  - ostatní žádosti o nenárokové administrativní úkony
 • 200 Kč - žádost o umožnění zápisu/kontroly indexu po termínu
  - žádost o umožnění upřesňujícího zápisu bez předchozího zápisu
  - žádost o prodloužení zkouškového období

6020401026

poplatek za příjímací řízení

6020106

poplatek za delší studium

9118406

poplatek za další studium

9118506

poplatek za CŽV

6020206

poplatek za studium v anglickém jazyce

60203006

poznámka (u převodu z účtu): vždy uveďte celé jméno studenta, za kterého je poplatek placen, jeho obor a fakultu, kterou navštěvuje, důvod platby