Již proběhlo

 • Smart Grid - Summer School 2019

  Smart Grid - Summer School 2019

  V rámci projektu Smart Grid - CHYTRÉ SÍTĚ VE VENKOVSKÝCH OBLASTECH A MSP, Č. 144 (*) se uskutečnila ve dnech 3. - 4. 6. 2019 na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích akce s názvem Summer School 2019 "Smart Grid: Systems and Technologies".

 • Tisková konference - PhotoStruk

  Tisková konference - PhotoStruk

  Dne 4. června 2019 se v rámci projektu PhotoStruk (*) uskutečnila tisková konference, při které byly představeny výsledky projektu, v rámci kterého jihočeští a bavorští vědci společně virtuálně přibližují zaniklé lokality Šumavy.

 • Náš absolvovent obsadil 3.místo ve finále soutěže IT SPY!

  Náš absolvovent obsadil 3.místo ve finále soutěže IT SPY!

  IT SPY je elitní IT soutěž, hodnotící diplomové projekty studentů vysokých škol. Každý rok hledají desítky ambasadorů ty nejlepší ze všech úspěšně obhájených diplomových projektů. Konkurenci tvoří 1900 diplomových prací, které vzniknou na IT fakultách českých a slovenských univerzit.

 • Staly jsme se členy Aliance pro bezpilotní letecký průmysl

  Staly jsme se členy Aliance pro bezpilotní letecký průmysl

  Přírodovědecká fakulta se stala členem Alinace pro bezpilotní průmysl. Posláním Aliance je vytvářet předpoklady a optimální podmínky pro výzkum, vývoj, výrobu, obchod s cílem rozvíjet UAV technologie a UAV aplikace.

  Další příspěvky

  Aktuality

  O Ústavu Aplikované Informatiky

  Ústav aplikované informatiky vznikl z rozhodnutí akademického senátu PřF JU k 1.1.2009. V oblasti vědecké činnosti se naši akademičtí pracovníci věnují zejména: bezpečnosti, simulacím, multimédiím, dlouhodobé archivaci elektronických dat, bezdrátovým senzorickým sítím, systémové integraci atd.

  Visual Paradigm offers University of South Bohemia Faculty of Science VP-UML for educational use through the VP Academic Partner Program
  Cisco 
  UAVA