Již proběhlo

 • Náš absolvovent obsadil 3.místo ve finále soutěže IT SPY!

  Náš absolvovent obsadil 3.místo ve finále soutěže IT SPY!

  IT SPY je elitní IT soutěž, hodnotící diplomové projekty studentů vysokých škol. Každý rok hledají desítky ambasadorů ty nejlepší ze všech úspěšně obhájených diplomových projektů. Konkurenci tvoří 1900 diplomových prací, které vzniknou na IT fakultách českých a slovenských univerzit.

 • Staly jsme se členy Aliance pro bezpilotní letecký průmysl

  Staly jsme se členy Aliance pro bezpilotní letecký průmysl

  Přírodovědecká fakulta se stala členem Alinace pro bezpilotní průmysl. Posláním Aliance je vytvářet předpoklady a optimální podmínky pro výzkum, vývoj, výrobu, obchod s cílem rozvíjet UAV technologie a UAV aplikace.

 • Kurz polytechnického vzdělávání - 3D tisk

  Kurz polytechnického vzdělávání - 3D tisk

  Ve spolupráci s NIDV - Národním Institutem pro Další Vzdělávání jsme připravili kurz Polytechnické vzdělávání – použití 3D tisku ve výuce.

 • První seminář 3D tisku

  První seminář 3D tisku

  Na ÚAI proběhl první kurz 3D modelování a tisk, ve kterém studenti získali teoretické znalosti a praktické dovednosti nezbytné k samostatné tvorbě 3D modelů (nejen pro 3D tisk).

  Další příspěvky

  Aktuality

  O Ústavu Aplikované Informatiky

  Ústav aplikované informatiky vznikl z rozhodnutí akademického senátu PřF JU k 1.1.2009. V oblasti vědecké činnosti se naši akademičtí pracovníci věnují zejména: bezpečnosti, simulacím, multimédiím, dlouhodobé archivaci elektronických dat, bezdrátovým senzorickým sítím, systémové integraci atd.

  Visual Paradigm offers University of South Bohemia Faculty of Science VP-UML for educational use through the VP Academic Partner Program
  Cisco 
  UAVA