Zahájení přijímacího řízení do bakalářského studijního programu Aplikovaná informatika

16.07.2021

Katedra informatiky získala v minulých dnech akreditaci profesního bakalářského studijního programu Aplikovaná informatika.


Cílem bakalářského studijního programu Aplikovaná informatika je připravit odborníky, kteří umí s využitím získaných znalostí a dovedností použitím moderních metod a technologií systémově řešit širokou škálu problémů z oblasti aplikované informatiky. Jejich odborný profil je předurčuje k analytickému myšlení a schopnosti definovat požadavky v oblasti bezpečnosti a sítí, a informačních systémů včetně základních znalostí vestavěných systémů, které jsou potřebné jak pro navazující inženýrské studium, tak především pro budoucí uplatnění v praxi. 

Podrobné informace o podmínkách přijetí