Aktuálně

Czechitas České Budějovice hledá lektory a kouče do Digitální akademie: Testování.


Navazující Ing. studium aplikované informatiky

17.04.2020

Přihlášky do společného navazujícího studia aplikované informatiky: prodlouženo do 29.5. 2020!!! PřF společně s EF obdržela rozhodnutí o udělení akreditace společného navazující studijního programu aplikované informatiky zakončeného inženýrským titulem!

Více


Summer School 2019

17.04.2019

V rámci projektu Smart Grid - CHYTRÉ SÍTĚ VE VENKOVSKÝCH OBLASTECH A MSP, Č. 144 srdečně zveme všechny zájemce na Summer school 2019.

Více

Mechathon 2019

18.01.2019

Letos v březnu se v Praze uskuteční již druhý ročník Mechathonu 2019, který je organizován pro studenty technicky zaměřených vysokých škol.

Více

Změna státnicových otázek

20.12.2018

Po dohodě se zástupci studentů byly zjednodušeny okruhy povinných předmětů státních závěrečných zkoušek. Toto zjednodušení bude uplatněno již při nadcházejících státních závěrečných zkouškách.

Více

Stipendia na studium v Bavorsku - Jahresstipendien des Freistaates Bayern 2019/2020

14.09.2018

Rádi bychom upozornili na aktuální výzvu k podávání žádostí o stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku s možností prodloužení na max. 3 roky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia na bavorské veřejné vysoké škole. Stipendium lze udělit i na roční studijní pobyt v Bavorsku v rámci doktorského studia na české veřejné vysoké škole.

Více

Mikrotik akademie

24.07.2018

Ústav aplikované informatiky se stal školícím pracovištěm firmy Mikrotik. Na základě této skutečnosti máme právo vydávat školicí cerfifikáty Mikrotik MTCNA pro studenty zcela zdarma.

Více