Navazující Ing. studium aplikované informatiky

17.04.2020

Přihlášky do společného navazujícího studia aplikované informatiky: prodlouženo do 29.5. 2020!!! PřF společně s EF obdržela rozhodnutí o udělení akreditace společného navazující studijního programu aplikované informatiky zakončeného inženýrským titulem!


Jedná se o společné navazující studium, které má dvě specializace a společný základ, na kterém se podílí obě fakulty.
Specializace se však obsahově a svým zaměřením významně liší a jsou již plně v gesci jednotlivých fakult. Jedná se o:

  • Specializaci Podniková informatika (v gesci EF).
  • Specializaci Softwarové inženýrství (v gesci PřF).

Pokud se tedy student přihlásí na specializaci Softwarové inženýrství, bude většinu předmětů studovat na PřF, tak jako dosud.

Přihlášky: Studijní program Aplikovaná informatika je organizován ve spolupráci Přírodovědecké fakulty a Ekonomické fakulty. Za organizaci je odpovědná Ekonomická fakulta, tam budou studenti tohoto studijního programu zapsáni. Je tedy nutné podat přihlášku na Ekonomickou fakultu. Následné přijímací řízení (dle zvolené specializace) bude v gesci každé fakulty zvlášť- v případě volby specializace "Softwarové inženýrství" tedy v gesci PřF. 

Více informací: https://www.ef.jcu.cz/chci-studovat/navazujici-magisterske-studium/aplikovana-informatika-ing