Pozvánka - Konference "Průmysl 4.0 v praxi" / 19.4.2016 / Plzeň

04.04.2016

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest ve spolupráci s výzkumným centrem Nové technologie Západočeské univerzity v Plzni a Techmania Science Center si vás dovolují pozvat na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, která se uskuteční 19. dubna v Plzni.


Cílem konference je seznámit posluchače s hlavními rysy nastupující průmyslové revoluce a dopady, jež bude mít nejen na průmysl, ale i společnost jako celek. Účastníci získají vědomosti o tom, jak jsou již dnes uplatňovány principy Průmyslu 4.0 v praxi, kam směřuje výzkum a vývoj v této oblasti, a jaká partikulární řešení komplementární s Průmyslem 4.0 jsou v současnosti dostupná.

Účast na konferenci je bezplatná. Vzhledem k omezené kapacitě prostor je však účast pouze pro registrované. Z tohoto důvodu svou účast, prosím, potvrďte nejpozději do pátku 15. dubna 2016 na e-mailovou adresu roman.pasek@czechinvest.org. V přihlášce uveďte jméno účastníka, pozici, název společnosti, telefonní číslo a svůj e-mail.

Více informací naleznete v přiložené pozvánce a zjednodušeném, předběžném programu.

Na webu organizace naleznete také informace a video z první konference tohoto seriálu, která se odehrála v Brně - https://www.czechinvest.org/domaci-aktivity-vvi

Pozvánka (393.377KB)

Předběžný program (321.563KB)