4th European Student Conference on Behaviour & Cognition

21.09.2017

Ve dnech 7. a 8. září se na půdě Přírodovědecké fakulty JU konala mezinárodní studentská konference s názvem 4th European Student Conference on Behaviour & Cognition.


V minulých letech se tato konfere konala v Göttingenu, Zürichu a St. Andrews. Letošní 4. ročník hostila právě Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Pozvání přijali dva zahraniční hosté, Dr. Kate Arnold z University of St. Andrews s plenární přednáškou The search for language in wild West African primates: going against the grain a prof. Thomas Bugnyar z University of Vienna s přednáškou Raven Politics - Understanding and Use of Social Relations.

  

Cílem této konference bylo umožnit studentům z celé Evropy diskutovat výsledky jejich vědecké práce v oborech chování a kognice zvířat i lidí v přítelské a uvolněné atmosféře, což se podle pozitivních ohlasů podařilo. Konference měla bohatý doprovodný program, od neoficiálního icebreakru ve studentském klubu Kampa, přes prohlídku chovu podzemních hlodavců katedry zoologie, až po prohlídku pivovaru Budvar a komentovanou prohlídku zoologické zahrady Ohrada v Hluboké nad Vltavou.

Konference se účastnilo celkem 45 magisterských a PhD. studentů z 11 zemí Evropy a 25 různých institucí. Cenu za nejlepší přednášku získal Bawan Amin z Leiden University a cenu za nejlepší poster obdržela Christin Osadnik z University of Duisburg-Essen. Jihočeskou univerzitu reprezentovaly s postery studentky katedry zoologie Pavla Dudová, Tereza Drábková a Martina Karásková.

   

Organizaci zajistily studentky Katedry zoologie PřF JU Michaela Másílková, Markéta Hejníková, Monika Nováková, Michaela Syrová a Jana Nácarová.

Konference byla bez registračního poplatku a nemohla by se uskutečnit bez podpory Přírodovědecké fakulty, The Royal Society Publishing, Jihočeské univerzity a firmy Recall. Všem zmíněným sponzorům patří naše díky.

Příští rok se konference bude konat na Vídeňské univerzitě.

Webové stránky konference: https://escbc2017.wordpress.com/