Smart Grid - Summer School 2019

02.07.2019

V rámci projektu Smart Grid - CHYTRÉ SÍTĚ VE VENKOVSKÝCH OBLASTECH A MSP, Č. 144 (*) se uskutečnila ve dnech 3. - 4. 6. 2019 na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích akce s názvem Summer School 2019 "Smart Grid: Systems and Technologies".


Tato akce byla určena pro studenty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a pro studenty Technische Hochschule Deggendorf.

Summer School 2019 byla zaměřena na rozšíření teoretických i praktických znalostí v oblastech souvisejících s projektem Smart Grid. Pro studenty to byla možnost se vzájemně poznat a něco nového se naučit.

Program akce byl následující:

Day 1: Monday, 3rd June 2019

09:00 Registration
09:00 09:10 Summer School Opening and Welcome
09:10 10:30 Introduction to Smart Grids - Lecture Prof. Dr. Andreas Berl
10:30 11:00 Coffee-break and networking
11:00 12:30 Introduction to Smart Grids - Practical Training Christina Sigl, Siegfried Hildebrand
12:30 13:30 Lunch
13:30 15:00 IoT in Industry and Other Branches Jakub Lenk (ICONICS)
15:00 15:30 Coffee-break and networking
15:30 17:00 From Today's Grid towards the Smart Grid of Tomorrow
Project "ELECTRIFIC"
Prof. Dr. Robert Basmadjian
18:00 Social Event

Day 2: Tuesday, 4th June 2019

09:00 10:30 Introduction to the Smart Grid Laboratory
- Practical Lab Training -

Rudolf Vohnout Ing. Ph.D.
Miloš Prokýšek PhDr. Ph.D.
Jakub Geyer Mgr.

10:30 11:00 Coffee-break and networking
11:00 12:30 Smart Grid and Smart Metering - Lecture Dominik Harman (EON)
12:30 13:30 Lunch
13:30 Departure to Temelin
15:00 15:30 Excursion to the Nuclear Power Station Temelin
17:00 Arrival at University of South Bohemia

(*) Smart Grid - Chytré sítě ve venkovských oblastech a MSP, č. 144, v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020.

Hlavní cíl projektu: zpřístupnění současné i budoucí technologie chytré sítě malým a středním podnikům (MSP) a zapojení MSP do procesu plánování spotřeby elektřiny. Mezi tyto technologie patří především chytrá měřidla, která umožní měřit spotřebu na různých úrovních (podnik, budova, místnost, spotřebič), automatizace řízení budov (home automation) a automatizace výrobního procesu (Internet of Things, Industry 4.0). To umožní MSP využít tyto technologie k snížení spotřeby energií a snížení nákladů.

Harmonogram realizace projektu: 1. 5. 2017 – 31. 3. 2020

Více informací naleznete zde: http://smartgrid.science/en